03 produkter bettina

Kvalitetskontrol

For at sikre opgavernes forløb, har vi en meget grundig intern kvalitetskontrol. Der foretages indgangskontrol på alle opgaver, og mens opgaven produceres, foretager vi både en manuel kontrol, samt kontrollerer ved hjælp af moderne software. 

Inden klicheerne fremstilles, bliver opgaverne kontrolleret af både grafikeren og teamlederen, således at misforståelser undgås. Alle tekniske detaljer gennemgås, og de noteres alle ind på et checkskema.

Alle klicheer gennemgår naturligvis en grundig udgangskontrol, og der udfyldes sedler til dokumentation overfor kunden.

Alle printere kalibreres regelmæssigt, og vores produktion af digital- samt Kodak Flexcel NX plader bliver løbende kontrolleret, således at vi har en regelmæssig og ensartet produktion. Ved at overholde visse standarder, kan vi garantere samme farver og kvalitet af klicheer fra gang til gang. 

Vi måler vores kvalitet på antal og på karakter af reklamationer. Alle grupper i huset bidrager med selvstændige kvalitetsmålinger samt registreringer. Det indebærer, at vi altid har fuld sporbarhed i produktionen, og at procedurer bliver ændret når der er behov for dette.

Ugentlige møder, hvor alle husets afdelinger er repræsenteret, sikrer en løbende udvikling af vores kvalitetssystem.

brandowner

kodak

3D

webcenter

Reproflex Scandinavia A/S
Saturnvej 11
DK-6000 Kolding
T +45 7692 0800
mail(a)reproflex.dk
cvr. nr: 24209784

Reproflex Scandinavia tilbyder ydelser
indenfor brand management – herunder
prepress til fleksible emballager, etiketter,
preprint, postprint, kartonager og dybtryksopgaver.